Проект

Бизнес център „Марица“ е организация, която от 2009 година работи, за да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково. В началото на 2019 година организацията печели проект по Оперативна програма „Добро управление”. Основната цел на проекта е да се обединят усилията на бизнеса и гражданите за засилване на тяхната активност в процесите на вземане на решения  чрез стимулиране процеса на информираност.

Във видео уроците ще откриете полезна информация за възможностите за участие на организациите на бизнеса в процесите на вземане на решения на различни институционални нива, както и тяхното участие в процесите на създаване, изпълнение и мониторинг на политики.

Тази публикация е по Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...