Една внезапна и вълнуваща перспектива към дивата природа

0

Проектът „Хабитат Сакар“ (Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Чрез изпълнението на дейностите в него се осигурява подкрепа за подобряване на природозащитното състояние южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка и девет вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник. Всички видове са от мрежата „Натура 2000“. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Модерният свят е технологичен. Ние както винаги, през всичките векове на своето съществуване, го осмисляме с ума си, но за ума са необходими сетивата чрез които той получава своя материал за размисъл и осмисляне. Днес сетивата ни са неимоверно подсилени от най-различни технически средства – компютри, телескопи, камери, фотоапарати и още много хитроумни изобретения. И ето че сетивата ни вече не са само инструменти, които улавят информацията от материалния свят, а инструменти, които пренасят към ума ни информация, уловена от друг вид сетива – техническите. С телескопите гледаме звездите, с микроскопите проникваме в невидимия свят на атомите и молекулите. А живата природа наблюдаваме чрез видеокамерите и фотоапаратите. И наблюдавайки я така, я виждаме в съвсем нова и вълнуваща перспектива.

Известно е, че в момента, а и в следващите две години, на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ се осъществява амбициозният проект „Хабитат Сакар“. По програма в неговите рамки ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Важен елемент от фестивала е фотоизложбата „Да опазим общия ни дом!“. Чрез 30 уникални фотографии тя показва природата и по-специално целевите животински видове на Проекта в новата вълнуваща перспектива на професионалната фотография, през „сетивата“ на модерната техника. Фотографиите са дело на херпетолога (специалист по земноводни и влечуги) Георги Попгеоргиев. Той е известен с това, че прекарва ваканциите си в търсене и изследване на змии. Уловил е с голи ръце повече от хиляда и нито една не го е ухапала. Освен учен-херпетолог, Георги Попгеоргиев е и професионален фотограф, който с впечатляващата си техника вече е създал своя собствена колекция с над хиляда снимки на най-различни влечуги.

Изложбата представя и професионални фотографии от богатия архив на „Асоциация Наука за природата“, която изпълнява проекта „Хабитат Сакар“. Задачата на изложбата е да покаже целевите видове на проекта – южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка и деветте вида прилепи, – да покаже естествената им среда, заплахите и мерките, които се предприемат за подобряване на тяхното природозащитно състояние. Заплахите са свързани най-вече със стопанската дейност на човека – интензивно земеделие, строителство – а също и с неговата немарливост поради лоша осведоменост и дори с недоброжелателни действия от страна на човека по отношение на животните.

Посланието на изложбата е „Да опазим общия ни дом!“ и вниманието е насочено към връзката между човека и природата, както и към влиянието на човешките дейности върху животните и средата, която обитаваме заедно с тях. Всичко това изложбата показва през несравнимата красота на природата, уловена от фотообективите на нейните защитници. С експресивни средства фотоизложбата си поставя за цел да прехвърли темата за живота на застрашените видове в една по-емоционална плоскост, да ни накара да ги видим с „нови очи“ и да отворим сърцата си за тях. Уловените от фотообектива изумителни форми на живот ще накарат посетителите на изложбата да осъзнаят, че и те, и летящите бозайници – прилепите, – и земноводните, и влечугите са органични елементи от нещо много голямо, от нещо много велико, и между тях съществуват реални връзки; че ако един в тази голяма система страда, то рано или късно ще страдат и всички останали. Тези страдания могат да бъдат избегнати, преди да е станало късно, и то по много лесен начин – като се запознаем с нещо, което досега не сме познавали достатъчно добре, и го осмислим в неговата пълнота и дълбокия му смисъл.

Фестивалът „Нощ на прилепите“, в чиито рамки се организира и фотоизложбата „Да опазим общия ни дом!“, ще се проведе на 16 април 2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ в Свиленград. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия. Събитието се организира за опазване на многобройните видове прилепи, много от които се срещат и у нас. Програмата е богата. За децата ще бъде поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“, разказваща за приятелството между балерината и мишока на един прашен таван. За тях ще бъде организирана и тематична игра с награди. Концертната програма включва изпълнение на популярни фолклорни песни и танци на Народен хор „Станко Панайотов”, Детски и детско-юношески танцови състави „Свиленче“, Детска фолклорна група „Тракийска китка“ и рецитал на известната певица Мартинна. В специално обособени места експерти еколози ще направят демонстрации и ще раздадат информационни материали и сувенири.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleВъзстановяват международния влак между София и Истанбул
Next articleРемонтират главната улица на два етапа, заради пари

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...