Села на водоноски

0

Нивото на река Марица се понижава при Пловдив, Димитровград и Свиленград, съобщиха от областната администрация. 19 села в Хасковско обаче, които се снабдяват с вода от помпената станция в Момково, остават без вода. 13 от тях са в община Свиленград – Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит. Останалите са в Харманли и Любимец. Без вода е и Бежанския лагер в с. Пъстрогор.

До отстраняване на повредата селата ще се снабдяват с водоноски. От РЗИ предупреждават населението там да не консумира вода от местните водоизточници – кладенци, чешми, извори, тъй като тя е замърсена.

Решението за снабдяване с водоноски бе взето на спешно съвещание, свикано от областния управител. На него всички служби докладваха за обстановката в областта. Помпена станция Момково е проблемна, тъй като там е скъсана дигата на две места и са залети хиляди декари земеделски земи, както и самата станция.

Работата по отстраняване на повредата може да започне сред като се оттегли водата и се подсуши съоръжението. При най-благоприятно стечение на обстоятелствата това ще отнеме минимум една седмица. Затова областният управител Добри Беливанов изпрати искане до министъра на отбраната за предоставяне на водоноски до решаването на проблема.

Няма села, в които да е нарушено енергоснабдяването, съобщиха от областната администрация.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...