Актуалните мерки против коронавирус в община Свиленград

0

Актуалните мерки против коронавирус в община Свиленград. Мерките са от страницата на Общинската администрация.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№ 352

Свиленград, 14.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и проведено заседание на общински оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

 

На територията на Община Свиленград до 29.03.2020г.:

1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини  и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия / занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и в другите обучителни институции и организации.При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

3.Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни / кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други/;

6.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма за работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на  персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

7.Преустановява се функционирането на Градския пазар в съботния ден;

8.Да се преустановят всички весели и тъжни ритуали, провеждани на закрито;

9.Да се преустановят посещенията на служби на различните вероизповедания, провеждани на закрито;

10.Продължава функционирането на Детска млечна кухня.

11.Продължава функционирането на Домашен социален патронаж с допълнителна възможност за  закупуване на храна, лекарства и плащане на сметки при заявено желание от лицата, при засилени противоепидемични мерки.

12.Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за всички завърнали се жители от чужбина относно спазване на карантинните мерки, като при установено нарушение да сигнализират незабавно ръководството на общината, РЗИ и РУ-Свиленград.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Свиленград, кметове и кметски наместници на територията на Община Свиленград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...