Актуалните мерки против коронавирус в община Свиленград

0

Актуалните мерки против коронавирус в община Свиленград. Мерките са от страницата на Общинската администрация.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№ 352

Свиленград, 14.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и проведено заседание на общински оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

 

На територията на Община Свиленград до 29.03.2020г.:

1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини  и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия / занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и в другите обучителни институции и организации.При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

3.Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни / кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други/;

6.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма за работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на  персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

7.Преустановява се функционирането на Градския пазар в съботния ден;

8.Да се преустановят всички весели и тъжни ритуали, провеждани на закрито;

9.Да се преустановят посещенията на служби на различните вероизповедания, провеждани на закрито;

10.Продължава функционирането на Детска млечна кухня.

11.Продължава функционирането на Домашен социален патронаж с допълнителна възможност за  закупуване на храна, лекарства и плащане на сметки при заявено желание от лицата, при засилени противоепидемични мерки.

12.Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за всички завърнали се жители от чужбина относно спазване на карантинните мерки, като при установено нарушение да сигнализират незабавно ръководството на общината, РЗИ и РУ-Свиленград.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Свиленград, кметове и кметски наместници на територията на Община Свиленград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на община Свиленград

Previous articleГенерал Мутафчийски: Задава се епидемия с невиждана ярост!
Next articleВ Общината ще обслужват при засилени мерки за сигурност

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...