Училищата в Свиленград на дистанционно обучение заради коронавирус

0

Ресторанти предлагат само храна за вкъщи

Затвориха пазара

Училищата в Свиленград минават на дистанционно обучение. Мярката е във връзка със създалата се обстановка и необходимостта от осигуряване на непрекъснат учебен процес. От 16 до 29 март обучението ще се осъществява посредством електронна платформа. От ПГССИ „Христо Ботев” съобщиха, че ще използват платформата Google classroom /classroom.google.com/.

Вчера министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на коронавирус COVID-19 у нас. До 29 март са преустановени учебните занятия и всички извънкласни мероприятия, посещенията на децата в детските ясли и градини, както и всички групови форми на дейност извън системата на училищното и предучилищното образование. Забранени са и всички масови мероприятия.

Преустановени са посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Някои от ресторантите в Свиленград решиха да отворят само кухните си и да предлагат храна за вкъщи при спазване на противоепедимичните мерки.

На страницата на Община Свиленград беше публикувана Заповедта на кмета арх. Анастас Карчев, за превенция на разпространението на коронавирус. Затваря се градският пазар, преустановяват се всички весели и тъжни ритуали на закрито, както и службите на закрито на всички вероизповедания.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и проведено заседание на общински оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

На територията на Община Свиленград:

1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали,дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия / занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и в другите обучителни институции и организации;

3.Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;;

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни / кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други/;

6.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма за работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на  персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

7.Преустановява се функционирането на Градския пазар;

8.Да се преустановят всички весели и тъжни ритуали, провеждани на закрито;

9.Да се преустановят служби, провеждани на закрито на различните вероизповедания;

10.Продължава функционирането на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж при засилени противоепидемични мерки.

11.Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за всички завърнали се жители от чужбина относно спазване на карантинните мерки, като при установено нарушение да сигнализират незабавно ръководството на общината, РЗИ и РУ-Свиленград.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Свиленград, кметове и кметски наместници на територията на Община Свиленград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ/П/

Кмет на община Свиленград

Previous articleИнтензивен трафик на Капитан Андреево
Next articleГенерал Мутафчийски: Задава се епидемия с невиждана ярост!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...