Повече избирателни секции в Свиленград за предстоящите избори

0

Седем избирателни секции повече ще има в град Свиленград за предстоящите парламентарни избори. Секциите са образувани за улесняване на вота и осигуряване на бързо и безпрепятствено упражняване правото на глас.

Промяната е обявена на интернет страницата на общината в секцията Избори за Народно събрание 2017. Съобщения с обхвата на новите секции са разпространени и на някои жилищни сгради, чиито гласоподаватели са засегнати от нея.

Идеята е да няма секции с голям брой избиратели и опашки от чакащи. Такива се образуваха на придишните няколко вота. Докато част от секциите бяха празни, пред други почти през целия изборен ден се наблюдаваше струпване, а пускането на бюлетина отнемаше около час. В някои секции имаше регистрирани близо 1200 избиратели, а в други – броят им беше почти наполовина. При сегашната промяна се очаква да няма секция надвишаваща 700 гласоподаватели.

Двете секции в селата Костур и Маточина се закриват. Жителите им ще могат да гласуват съответно в близките Младиново и Сладун.

С въведените промени избирателните секции в общината стават 43 и 1 в МБАЛ, като до сега бяха 38 редовни секции и 1 в болницата.

До 11 март 2017 г. включително избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на вот в изборно помещение, но  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,  могат да заявят желанието си в писмена форма, съобщават от общинската администрация. Това става чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация. Към заявлението се прилага документ от ТЕЛК/НЕЛК. Това е и крайният срок в който, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление до кмета на общината за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. До 18 март включително пък е срокът за подаване до кмета на общината на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...