Приключиха дейностите по проекта на МИГ Свиленград ареал за разработване на стратегия за местно развитие

0

Приключиха дейностите по проекта на МИГ Свиленград ареал за разработване на Стратегия за местно развитие по договор № РД 50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. В рамките на проекта бяха проведени пет информационни срещи, пет срещи свързани с консултиране с местната общност за разработване на стратегия за местно развитие, три обучения – едно за членовете на местната инициативна група и две за местни лидери, две  информационни конференции и две публични обсъждания на проекта на стратегията.

Предстои окончателното доработване на стратегията, след което тя ще бъде подадена за финансиране към Министерството на земеделието и храните. В проекта на стратегия са предвидени средства по всички оперативни програми, които са допустими настоящия програмен период, тъй като има заявен интерес по всички тях от страна на заинтересованите страни в общината. По Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., и ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г е заложен целия допустим бюджет. Към момента бюджета на проекта на стратегията е над 7 млн. лева.

Настоящата публикация се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорност за съдържанието им носи единствено МИГ Свиленград Ареал в лицето на Основен изпълнител на проект по договор №РД50-81 и при никакви обстоятелства то не отразява официалното становище на ЕС и УО.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...