Приключиха дейностите по проекта на МИГ Свиленград ареал за разработване на стратегия за местно развитие

0
реклама

Приключиха дейностите по проекта на МИГ Свиленград ареал за разработване на Стратегия за местно развитие по договор № РД 50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. В рамките на проекта бяха проведени пет информационни срещи, пет срещи свързани с консултиране с местната общност за разработване на стратегия за местно развитие, три обучения – едно за членовете на местната инициативна група и две за местни лидери, две  информационни конференции и две публични обсъждания на проекта на стратегията.

Предстои окончателното доработване на стратегията, след което тя ще бъде подадена за финансиране към Министерството на земеделието и храните. В проекта на стратегия са предвидени средства по всички оперативни програми, които са допустими настоящия програмен период, тъй като има заявен интерес по всички тях от страна на заинтересованите страни в общината. По Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., и ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г е заложен целия допустим бюджет. Към момента бюджета на проекта на стратегията е над 7 млн. лева.

Настоящата публикация се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорност за съдържанието им носи единствено МИГ Свиленград Ареал в лицето на Основен изпълнител на проект по договор №РД50-81 и при никакви обстоятелства то не отразява официалното становище на ЕС и УО.

Previous articleВ Димитровче откриха първата винарна
Next articleЛидери от четири общини се обучаваха в Свиленград

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...