EVN България предлага нови срокове за плащане на консумирана електроенергия

0

Нови срокове за плащането на консумираната електроенергия предлагат от ЕВН. Потребителите са разпределени в 4 групи в месеца вместо в досегашните 2 групи. Промяната се въвежда след поредица от срещи и е свързана с клиентското обслужване, съобщават от компанията.

Сроковете на плащане влизат в сила от месец юни 2016 година. На 10 юни ще бъдат издадени фактурите за първата група. Втората група ще заплащат своите сметки до 17-то число на месеца. Фактурите за третата група ще бъде готова до 24-то число на месеца и последната четвърта група клиенти на 30-то число от месеца. Клиентите досега заплащаха консумираната енергия, месец след нейното отчитане. Във всяка фактура е посочен срока за нейното заплащане.

От дружеството обещават, че няма да има клиенти с удължен срок на отчитане. Всеки клиент може да провери своя срок на плащане на последната си фактура или касов бон. Проверка може да се направи и на интернет страницата на компанията – www.evn.bg.

Въвеждането на новите срокове за плащане в Югоизточна България е част от подготовката за предстоящата пълна либерализация на пазара и възможността за избор на доставчик от страна на всеки клиент. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар, допъбват още от дружеството.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...