Още панелки в Свиленград с право на безплатно саниране

1

Среща с домоуправители на жилищни сгради организира Общинска администрация – Свиленград. Общината подкани собствениците на панелки да кандидатстват за безплатно саниране. Свиленград получи 8 181 360,11 лева по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийна ефективност, като малко над 4 млн. от тях са за саниране на обществени сгради, а останалите – за жилищни. Община Свиленград е бенефициент за правилното усвояване на тези средства, както и за подобряване качеството на живот и средата в града ни.

Тази програма е различна от националната, по която ще бъдат санирани панелни жилища над 36 апартамента, основно в кв. Изгрев и Граничар. Затова и на срещата преди ден, бяха поканени домоуправители на част от жилищните сгради с не повече от 35 апартамента, строени по индустриален способ. В програмата влизат панелните жилища от кварталите Простор и Младост, както и други по Генерал Скобелев, Стефан Стамболов, бул. България и др. Идеята на общината е средствата да бъдат насочени към повече хора.

Кметът на общината инж. Георги Манолов участва в информационната среща. Той увери присъстващите, че служители на администрацията ще помогнат на желаещите да кандидатстват в целия процес.

„Общината направи каквото е необходимо, за да спечели средствата по програмата за саниране, сега вие като собственици трябва да действате бързо и организирано, за да влязат тези пари във вашите домове”, призова кметът присъстващите на срещата.

Иванка Димитрова – директор на Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” представи насоките за кандидатстване и разясни на свиленградчани стъпките, необходими за получаването на безвъзмездната финансова помощ за саниране на сградите им. Допустимите дейности са подмяна на дограма; топлинно изолиране на външните елементи; ремонт на стълбищни клетки, подмяна на осветление и други.

Необходимите стъпки за кандидатстване за базвъзмездно саниране са: учредяване на Сдружение на собствениците; регистрация на Сдружението в Агенция по вписванията; провеждане на Общо събрание на собствениците на жилищния блок с гласуване и протоколиране на решението им за кандидатстване за безплатно саниране на сградата; подаване на заявление в общината с решението на Общото събрание. При одобрение на кандидатстването – сключване на договор с кмета на общината за финансиране на дейностите. С цел успешно реализиране на програмата се очаква до 22 декември хората да са готови с решенията на Общите събрания.

Санираните сгради трябва да постигат минимум енергиен клас С. Всички строително-монтажни работи трябва да са предписани в техническото обследване на сградата.

По време на срещата хората имаха доста въпроси. Оказа се, че трябва да се регистрира едно сдружение на собствениците на цялата сграда, независимо какъв е броят на входовете. Избира се управителен съвет, който действа от името на всички живущи там. Сдружението трябва да вземе решение за обновяване на сградата с минимум 67% идеални части от общата собственост и да даде съгласие от името на всички собственици общината да реализира дейностите по сградата.

Втора среща ще има с домоуправители и на други жилищни сгради, които имат право на финансиране.

За справки и допълнителна информация:
инж. Иванка Димитрова – тел. 0379 74 310
Светлана Динкова – тел. 0379 74 331
Нели Парашева – тел. 0379 74 311

1 COMMENT

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...