Градският пазар ще заработи за производители при засилени мерки за сигурност

0

В Свиленград създадоха организация за работа на градския пазар за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Заповедта е във връзка с тази на Министъра на здравеопазването. Тя вече е качена на страницата на общинската администрация.

С цел опазване на здравето на всички участници във веригата от продавач до купувач и предотвратяване разпространението на COVID-19, ще се прилагат допълнителни мерки против коронавирус. Клиентите трябва да имат контролиран достъп, за да се предотврати струпването на хора, да се спазва дистанция между продавачи и клиенти, да се използват предпазни средства, дезинфектанти и др.

Заповедта касае работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи. Тя регламентира тези дейности по време на извънредното положение заради коронавируса.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

 456

Свиленград , 07.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

                                                               Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Изменям Заповед №352/14.03.2020 г., като т. 7, т. 8 и т. 9 се отменят.
 2. Служителите от Дирекция МДТ и Инспекторат КОН да създадат организация за функционирането на градския пазар за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител, като с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, се приложат допълнително следните практики:
 3. 1.осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти и предотвратява струпването на хора;
  1. 2.продавачите да обезпечат предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
  2. 3.спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  3. 4.ползване на предпазни средства от продавачи и купувачи;
  4. 5.спазване на лична хигиена и дезинфекция.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Свиленград, кметове и кметски наместници на територията на Община Свиленград и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

 

АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на Община Свиленград

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...