Градският пазар ще заработи за производители при засилени мерки за сигурност

0

В Свиленград създадоха организация за работа на градския пазар за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Заповедта е във връзка с тази на Министъра на здравеопазването. Тя вече е качена на страницата на общинската администрация.

С цел опазване на здравето на всички участници във веригата от продавач до купувач и предотвратяване разпространението на COVID-19, ще се прилагат допълнителни мерки против коронавирус. Клиентите трябва да имат контролиран достъп, за да се предотврати струпването на хора, да се спазва дистанция между продавачи и клиенти, да се използват предпазни средства, дезинфектанти и др.

Заповедта касае работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи. Тя регламентира тези дейности по време на извънредното положение заради коронавируса.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

 456

Свиленград , 07.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

                                                               Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Изменям Заповед №352/14.03.2020 г., като т. 7, т. 8 и т. 9 се отменят.
 2. Служителите от Дирекция МДТ и Инспекторат КОН да създадат организация за функционирането на градския пазар за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител, като с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, се приложат допълнително следните практики:
 3. 1.осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти и предотвратява струпването на хора;
  1. 2.продавачите да обезпечат предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
  2. 3.спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  3. 4.ползване на предпазни средства от продавачи и купувачи;
  4. 5.спазване на лична хигиена и дезинфекция.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Свиленград, кметове и кметски наместници на територията на Община Свиленград и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ-Свиленград.

 

АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на Община Свиленград

Previous articleПишман крадците на 4 коли с обвинения
Next articleТрима нови под карантина в Свиленград

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...