МИГ Свиленград организира серия от дискусии за местното развитие

0

МИГ „Местна инициативна група Свиленград Ареал” информира всички граждани, за провеждането на следните събития, които са част от изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-81 / 17.08.2016г., по под-мярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

  • на 09 февруари 2017 г. от 10:00 обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие 2014-2020. Обсъждането ще се проведе в ресторант Марица;
  • на 10 февруари 2017 г. от 10:00 обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие 2014-2020. Обсъждането ще се проведе в ресторант Марица;
  • на 15 февруари 2017 г. от 10:00 информационна конференция в гр. Свиленград – ресторант Марица

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...