Местният парламент отложи темата „Свиленград газ”

0

Дружеството поиска почти двойно увеличение на капитала

„Свиленград-газ” АД, в което община Свиленград има 10% участие, поиска почти двойно вдигане на капитала. Така от досегашните 1 960 000 лв. той ще стане на 3,630 млн. лв. За другия собственик Фуат Гювен остават 90 на сто от новозаписаните акции.

След като през част от постоянните комисии предложението мина, на сесията на местния парламент се взе решение, точката да бъде отложена за следващото заседание, което ще се проведе на 21 декември.

Основните мотиви за предложението за отлагане на Бюджетна и Икономическа комисия бяха – да се докаже необходимостта от увеличение на капитала, в който община Свиленград ще трябва да допринесе със 167 хил. лв., а Фуат Гювен – да участва с непарична вноска. Заем, отпуснат на дружеството от фирма „Магазин Шипка Фуат Гювен” за 1,5 млн. лв., чрез сметка в „Търговска банка Д“.

След като отложи решението си, местният парламент изиска от Съвета на директорите да представят прогноза за развитие на дружеството, с което да се докаже необходимостта от увеличение на капитала.

Газовото дружество е регистрирано в края на 2008 година с основен предмет на дейност проучване, проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи –  ниско, средно и високо налягане, поддръжка и ремонт на газови уредби, уреди и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на общината и продажба на природен газ. Получените лицензии са за „Снабдяване с природен газ от краен снабдител” и „Разпределение на природен газ” със срок от 35 години с възможност за удължаване.

„Свиленград-газ” беше създадено по предложение на кмета инж. Георги Манолов с решение на Общински съвет – Свиленград. Общината участва в дружеството с апортна вноска – теренът, върху който бе изграден газ станцията, представляващ 10% от дяловете. Общината притежава и  „златна” акция в газовата компания, която й дава право на вето.

Досега, направените от дружеството инвестиции са в размер на 3 645 000 лева, което включва 27 км изградена газопреносна мрежа. В нея са включени 51 битови потребители, като реално, тези които потребяват от природния газ са 39 броя. Броят на небитовите клиенти е 26. Заради липсата на отклонение от газопреносната мрежа в страната, до Свиленград се доставя компресиран газ, което оскъпява продажбата и рефлектира върху крайното потребление, което води и до натрупването на загуба.

Мотивът на предварителното заседание на БК с който беше отхвърлено това предложение е, да се направи икономическа стратегия за това как ще се развива дружеството в бъдеще, така че да формира печалба.

Председателят на Икономическа комисия инж. Хр. Щерев заяви, че няма случай, когато предприятие е на загуба близо една трета от активите, да вдига капитала си. По думите му не е ясно и какви лихви се плащат по кредита, отпуснат на дружеството от Фуат Гювен. Като ще се влагат тези пари, искаме да знаем какви са перспективите, допълни той.

Previous articleС коледно шоу палят светлините на елхата в Свиленград
Next articleОсъдиха грабителите на старците от Малко градище

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...