Община Свиленград продължава дейностите по възстановяване на Стария мост

0
реклама

logo stariq most

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
www.culture-eea-bg.org/bg
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.eeagrants.org

ПРОЕКТ „СТАРИЯТ МОСТ: МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Договор №24-10М1-34/22.04.2015 г.

Община Свиленград продължава дейностите по възстановяване на Стария мост

stariat most

В процес на изпълнение е проектът на община Свиленград „Старият мост: мост между поколенията”, договор №24-10М1-34/22.04.2015, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

През летния период се изпълняват дейностите по самия исторически обект – стария мост на река Марица. Извършени са реставрационни и консервационни работи по фасадите на 500-годишния архитектурен паметник, почистени са  храстите, прорасли във фугите на каменната зидария, и са изкоренени храсти и дървета около стълбовете на моста в речното корито.  Премахнати са мъхове, плесени и лишеи  по камъните, като е направена и биоцидна  обработка. Чрез пароструйно почистване бе измита цялата фасада на моста, след което се открои автентичният облик на историческото съоръжение.

Премахната бе асфалтовата настилка по моста, която варираше между 5 и 20 см дебелина. В момента се полага павираната настилка и се извършва благоустрояване на подходите.

Фирмата изпълнител ще приключи предвидените дейности в срок. В извършването на строителните работи са наети представители на ромския етнос, което е в съответствие с един от основните приоритети на финансиращата програма, свързан с ромското включване.

Дейностите по ревитализация на откритото пространство на моста и създаване на музей на открито също са в процес на изпълнение, подготвя се мапинг представянето, както и макетите, апликацията за смартфон и холограмата на моста.

Повече информация може да се намери на сайта, изработен по проекта – www.svilengrad-oldbridge.net

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАНТОВЕТЕ НА ЕИП

Чрез безвъзмездни средства от грантовете на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма за сътрудничество, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономически различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За периода 2009-2014 г., грантовете на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество са в размер на 1.79 млрд. евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране. Безвъзмездните средства са на разположение за НПО, изследователски и академични институции, за обществения и частния сектор в 12-те най-нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Налице е широко сътрудничество с финансиращите страни и дейности могат да бъдат реализирани до 2016 г.

Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменение на климата, научни изследвания и стипендии, гражданско общество, здравеопазване и деца, равенство между половете, справедливост и културно наследство.

Този документ е създаден в рамките на проект “Старият мост: мост между поколенията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Previous articleРок фест в Свиленград за втора поредна година. Откриват музикалното събитие на 26 август
Next articleУволниха свиленградски свещеник и му забраниха да служи

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...