Община Свиленград продължава дейностите по възстановяване на Стария мост

0

logo stariq most

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
www.culture-eea-bg.org/bg
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.eeagrants.org

ПРОЕКТ „СТАРИЯТ МОСТ: МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Договор №24-10М1-34/22.04.2015 г.

Община Свиленград продължава дейностите по възстановяване на Стария мост

stariat most

В процес на изпълнение е проектът на община Свиленград „Старият мост: мост между поколенията”, договор №24-10М1-34/22.04.2015, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

През летния период се изпълняват дейностите по самия исторически обект – стария мост на река Марица. Извършени са реставрационни и консервационни работи по фасадите на 500-годишния архитектурен паметник, почистени са  храстите, прорасли във фугите на каменната зидария, и са изкоренени храсти и дървета около стълбовете на моста в речното корито.  Премахнати са мъхове, плесени и лишеи  по камъните, като е направена и биоцидна  обработка. Чрез пароструйно почистване бе измита цялата фасада на моста, след което се открои автентичният облик на историческото съоръжение.

Премахната бе асфалтовата настилка по моста, която варираше между 5 и 20 см дебелина. В момента се полага павираната настилка и се извършва благоустрояване на подходите.

Фирмата изпълнител ще приключи предвидените дейности в срок. В извършването на строителните работи са наети представители на ромския етнос, което е в съответствие с един от основните приоритети на финансиращата програма, свързан с ромското включване.

Дейностите по ревитализация на откритото пространство на моста и създаване на музей на открито също са в процес на изпълнение, подготвя се мапинг представянето, както и макетите, апликацията за смартфон и холограмата на моста.

Повече информация може да се намери на сайта, изработен по проекта – www.svilengrad-oldbridge.net

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАНТОВЕТЕ НА ЕИП

Чрез безвъзмездни средства от грантовете на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма за сътрудничество, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономически различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За периода 2009-2014 г., грантовете на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество са в размер на 1.79 млрд. евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране. Безвъзмездните средства са на разположение за НПО, изследователски и академични институции, за обществения и частния сектор в 12-те най-нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Налице е широко сътрудничество с финансиращите страни и дейности могат да бъдат реализирани до 2016 г.

Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменение на климата, научни изследвания и стипендии, гражданско общество, здравеопазване и деца, равенство между половете, справедливост и културно наследство.

Този документ е създаден в рамките на проект “Старият мост: мост между поколенията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...