Още три улици в града с канализация

0

Канализационна система бе изградена на три от най-новите улици на Свиленград. Това са ул. „Веферлинген”, ул. „5 октомври” и ул. „Доц.д-р Виделов” в разрастващия се квартал „Канакли”. От новоположените 490 м канали ще се ползват 26 семейства, които имат на тях имоти, съобщиха от общината. Поставени са 10 броя ревизионни шахти. Предстои изграждането на канализационни отклонения към домовете.

Системата изцяло бе изпълнена от Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване”. Капацитетът и оборудването на предприятието със специализирана техника и работници дават възможност за извършването на подобна специфична строителна дейност, доппълват инфорчацията от ОбА. Новоизградената подземна инфраструктура е финансирана от собствения бюджет на предприятието. Използваните средства са в размер на 70 000 лева.

В момента работниците на „Благоустрояване и озеленяване” изграждат тротоари на рехабилитираните улици в кв. „Гебран”. Целогодишно предприятието е ангажирано с поддръжка на зелените площи и уличното озеленяване, поддръжка на шадраваните и поливните системи, на уличното и парково осветление, санитарна сеч, сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на уличните платна и тротоари, текущи ремонти на общински сгради, снегопочистване, асфалтиране на улична и поддръжка на общинска пътна мрежа, пречистване на отпадни води.

За всички дейности тази година предприятието разполага с бюджет от 1,4 млн. лева.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...