Проект „Старият Мост: Мост между поколенията”

0

logo stariq most

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
www.culture-eea-bg.org/bg
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.eeagrants.org

ПРОЕКТ „СТАРИЯТ МОСТ: МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Договор №24-10М1-34/22.04.2015 г.

Реставрират Стария мост на река Марица в Свиленград

Със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство общината ще ревърне историческия паметник в атрактивен туристически продукт

На 6 август 2015 г. се проведе откриваща пресконференция по проект „Старият мост: мост между поколенията“, който се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Европейско икономическо пространство Финансов механизъм 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

На пресконференцията присъстваха областният управител на Хасково г-н Добри Беливанов, кметът на общината – инж. Георги Манолов, заместник кметът г-жа Мария Костадинова, представители на Общинска администрация – Свиленград, електронни и печатни медии както и други заинтересовани страни. Ръководителят на проекта – Милена Янева, представи финансиращия орган и екипа за управление на проекта. Чрез мултимедийна презентация присъстващите бяха запознати с основните цели, планираните дейности, сроковете за изпълнение, целевите групи и размера на безвъзмездната финансова помощ, както и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Старият мост на река Марица е знаков за Свиленград, заяви кметът на града инж. Георги Манолов по време на пресконферецията. Като припомни, че от 5 века каменното съоръжение е свързвало Европа с Азия, той подчерта, че основната задача на проекта е да запази този паметник на средните векове за идните поколения.

Продължителността на проекта е до 30 април 2016 г. и е на стойност 1 036 568.46 евро. Целта е старият мост, символ на Свиленград и паметник с национално значение, да се превърне в атрактивен туристически продукт, а Свиленград – в привлекателно място за отдих и почивка.

Строителните работи включват дейности по реставрация, консервация и експониране на 500 годишния каменен мост, благоустрояване на подходите към него, поставяне на осветление и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Също така проектът предвижда и дейности по ревитализация на откритото пространство на моста чрез така наречената мапинг технология, която ще даде възможност за атрактивно представяне на исторически факти. Предвижда се и изработка на 3D модел на моста, апликация за смартфони и холограма на моста.

Планирани са и дейности за създаване на музей на открито, за целите на който ще бъдат създадени Експозиционен план за интерактивно представяне на дигитални експозиции, модел в умален мащаб на комплекса от исторически сгради около моста, представяне на изложбата на музея в страните донори чрез телеконферентен мост, създаване на план за управление на моста и експозиционната му среда.  Предвидени са и дейности за осъществяване на мерките за информация и публичност.

Старият мост на Марица е построен през 1529 г., а днес се е превърнал в символ на Свиленград. Тази ценна архитектурна забележителност на средновековното изкуство представлява зидана каменна конструкция от 21 свода. Най-големият от тях е с 18-метров отвор. Мостът е широк 6 м., а дължината му е 295 м.

Преди 5 века мостът е бил част от вакъфски комплекс, включващ още кервансарай, джамия и хамам – стара турска баня, която преди време бе реставрирана и превърната в галерия по друг европейски проект.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАНТОВЕТЕ НА ЕИП

Чрез безвъзмездни средства от грантовете на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма за сътрудничество, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономически различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За периода 2009-2014 г., грантовете на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество са в размер на 1.79 млрд. евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране. Безвъзмездните средства са на разположение за НПО, изследователски и академични институции, за обществения и частния сектор в 12-те най-нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Налице е широко сътрудничество с финансиращите страни и дейности могат да бъдат реализирани до 2016 г.

Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменение на климата, научни изследвания и стипендии, гражданско общество, здравеопазване и деца, равенство между половете, справедливост и културно наследство.

Този докмент е създаден в рамките на проект “Старият мост: мост между поколенията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...