Проект „Старият Мост: Мост между поколенията”

0
реклама

logo stariq most

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
www.culture-eea-bg.org/bg
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.eeagrants.org

ПРОЕКТ „СТАРИЯТ МОСТ: МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Договор №24-10М1-34/22.04.2015 г.

Реставрират Стария мост на река Марица в Свиленград

Със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство общината ще ревърне историческия паметник в атрактивен туристически продукт

На 6 август 2015 г. се проведе откриваща пресконференция по проект „Старият мост: мост между поколенията“, който се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Европейско икономическо пространство Финансов механизъм 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

На пресконференцията присъстваха областният управител на Хасково г-н Добри Беливанов, кметът на общината – инж. Георги Манолов, заместник кметът г-жа Мария Костадинова, представители на Общинска администрация – Свиленград, електронни и печатни медии както и други заинтересовани страни. Ръководителят на проекта – Милена Янева, представи финансиращия орган и екипа за управление на проекта. Чрез мултимедийна презентация присъстващите бяха запознати с основните цели, планираните дейности, сроковете за изпълнение, целевите групи и размера на безвъзмездната финансова помощ, както и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Старият мост на река Марица е знаков за Свиленград, заяви кметът на града инж. Георги Манолов по време на пресконферецията. Като припомни, че от 5 века каменното съоръжение е свързвало Европа с Азия, той подчерта, че основната задача на проекта е да запази този паметник на средните векове за идните поколения.

Продължителността на проекта е до 30 април 2016 г. и е на стойност 1 036 568.46 евро. Целта е старият мост, символ на Свиленград и паметник с национално значение, да се превърне в атрактивен туристически продукт, а Свиленград – в привлекателно място за отдих и почивка.

Строителните работи включват дейности по реставрация, консервация и експониране на 500 годишния каменен мост, благоустрояване на подходите към него, поставяне на осветление и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Също така проектът предвижда и дейности по ревитализация на откритото пространство на моста чрез така наречената мапинг технология, която ще даде възможност за атрактивно представяне на исторически факти. Предвижда се и изработка на 3D модел на моста, апликация за смартфони и холограма на моста.

Планирани са и дейности за създаване на музей на открито, за целите на който ще бъдат създадени Експозиционен план за интерактивно представяне на дигитални експозиции, модел в умален мащаб на комплекса от исторически сгради около моста, представяне на изложбата на музея в страните донори чрез телеконферентен мост, създаване на план за управление на моста и експозиционната му среда.  Предвидени са и дейности за осъществяване на мерките за информация и публичност.

Старият мост на Марица е построен през 1529 г., а днес се е превърнал в символ на Свиленград. Тази ценна архитектурна забележителност на средновековното изкуство представлява зидана каменна конструкция от 21 свода. Най-големият от тях е с 18-метров отвор. Мостът е широк 6 м., а дължината му е 295 м.

Преди 5 века мостът е бил част от вакъфски комплекс, включващ още кервансарай, джамия и хамам – стара турска баня, която преди време бе реставрирана и превърната в галерия по друг европейски проект.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАНТОВЕТЕ НА ЕИП

Чрез безвъзмездни средства от грантовете на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма за сътрудничество, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономически различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За периода 2009-2014 г., грантовете на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество са в размер на 1.79 млрд. евро. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране. Безвъзмездните средства са на разположение за НПО, изследователски и академични институции, за обществения и частния сектор в 12-те най-нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Налице е широко сътрудничество с финансиращите страни и дейности могат да бъдат реализирани до 2016 г.

Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменение на климата, научни изследвания и стипендии, гражданско общество, здравеопазване и деца, равенство между половете, справедливост и културно наследство.

Този докмент е създаден в рамките на проект “Старият мост: мост между поколенията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Previous articleРеферендум за стария мост след реставрацията му
Next articleДете на колело пострада при „велето“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...