Водно огледало, ново строителство и пътища до 2040 година в Свиленград

0

Водно огледало на Марица, нови кръгови движения, обходен път, разрастване на индустриалните терени, ново жилищно строителство и зелени площи предвижда общият устройствен план (ОУП) на Свиленград, който предстои да бъде приет на общинско заседание. Общественото обсъждане на визията за града през следващите 25 години мина в присъствието на няколко граждани и представители на строителния бранш. Те изслушаха идеите на проектантите, за отредените за озеленяване, жилищно строителство, комуникация и инфраструктура терени. ОУП дава възможност да не се гради на парче, а да се създаде цялостна визия за развитието на града за следващия четвърт век.

За ново жилищно строителство са отредени терените в района на „Речните лозя”, кв. Гебран – в посока запад и кв. Гарата – поска юг. Разбира се, не може да се застроява в защитените територии в района на града – находището на блатното кокиче и част от поречието на р. Канаклийка, където има местообитания на птици. Друга част от терените покрай реката са отредени за спорт и отдих. Така ще бъдат създадени условия за инвестиции в нови спортни обекти. Нови зелени площи се предвиждат още в града – зад Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” и покрай новото знаме, издигнато на магистрала Марица. Растителността там ще изолира шума от минаващите превозни средства и ще намали отрицателното екологично въздействие от натоварения път.

Разрастването на града е съобразено и с част от идеите на местната власт, които тя лансира преди време. Комуникацията между Гебран и Свиленград ще бъде разработена. Предвижда се продължение на обходния маршрут – от ул. Зорница, до стария жп мост, покрай предвидените за разрастване на кв. Гебран терени, до вливането в Е – 80 при пътен възел „Ново село”. На инфарктното място ще бъде изградено едно от предвидените нови кръгови движения. Другите са в района на болницата, бъдещото околовръстно на Гебран, обръщалото на Гарата.

Общинските терени от кв. Гарата до кв. Гебран ще бъдат отредени за смесено-функционално строителство. До 2040 г. се очаква „сливане” на отдалечените два квартала, с изграждането на търговски и жилищни обекти. Или поне ще бъдат създадени условия за това. Ново съоръжение ще бъде изградено между Гебран и Гарата. Съществуващ канал за напояване ще бъде разширен и, освен за селскостопански цели, ще бъде използван като „байпас” при високи води на Марица, за предотвратяване на наводнения. Някои от интересните идеи е тази за водно огледало при Марица, където да се развиват водни спортове. Велоалея се предвижда покрай старата жп линия в землището на Свиленград.

Част от проектантите, разработили плана, са участвали и в предишното планиране на града през 1993 г. Те виждат потенциал за разрастване и на новоизграждащата се индустриална зона по пътя за с. Момково.

Общият устройствен план ще се използва и при изработването на интегрирания план за развитие, който общината в Свиленград подготвя. Стратегическият документ ще даде възможност да се кандидатства за средства по ОП „Региони в растеж”. Бюджетът на програмата е 4,7 млрд. евро за следващият програмен период 2014-2020. Свиленград е включен сред 60-те най-развиващи се общини в страната.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...