Таблети с образователно приложение и учебни помагала за свиленградските ученици

0

Хиляда и сто таблета с вградено, специално разработено образователно приложение бяха предоставени безвъзмездно на учениците от свиленградските училища СУ „Д-р Петър Берон“, ПГССИ „Христо Ботев“, ОУ „Любен Каравелов“, Първо ОУ „Иван Вазов“, НУ „Христо Попмарков“ и ОУ „Христо Ботев“ в с. Левка по време на проведените лекции – работилници, като част от информационните и образователни дейности по проекта „Хабитат Сакар“, осъществяван от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград. Над 700 ученици взеха участие в събитията, по време на които лектори и експерти еколози ги запознаха с животинските видове – обект на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие на човешката дейност, мерките за съхраняване и повишаване на отговорното отношение към застрашените видове. Бяха демонстрирани технически средства за наблюдение и изследване на прилепи, както и бяха дадени практически указания как младежите сами да направят и монтират къщичка – убежище за полезните летящи бозайници.

Образователното приложение, инсталирано на раздадените таблети, е създадено специално по проекта и има за цел да запознае подрастващите както със застрашените видове прилепи, земноводни и влечуги и заплахите за тях и местообитанията им, така и с мерките и дейностите, които проектът осъществява за опазването им. Мобилното приложение съдържа богат илюстративен материал – снимки, видеоклипове, карти, тестове и др. В хода на проекта приложението ще бъде актуализирано, за да информира за напредъка на консервационните, информационните и научните дейности, които се извършват на територията на община Свиленград. Таблетите ще помагат на учениците за по-лесен и бърз достъп до информация и по други предмети и дисциплини от учебната програма.

За всички ученици беше осигурено и специално създадено по проекта за нуждите на свиленградските училища учебно помагало с богата и полезна информация и илюстративен материал за биоразнообразието, застрашените видове, заплахите и мерките за опазването им, тестове и задачи. Автор на помагалото е преподавателят от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гл. ас. д-р Атанас Грозданов.

Лекциите – работилници преминаха при висок интерес и с активното участие на децата. Освен с модерните мобилни устройства, организаторите на събитията зарадваха учениците и с рекламни подаръци – раници, термочаши, бележници и химикалки.

Голяма част от информационните и образователни дейности по проекта „Хабитат Сакар“ е насочена към работата с подрастващите за опазване на биоразнообразието в община Свиленград. Този подход гарантира устойчиви резултати при формиране на отговорно отношение към околната среда.

Проект „Хабитат Сакар“ с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор Община Свиленград е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleПрограмата на кино „Тракия“ в Свиленград
Next articleЗапочва мащабен природозащитен проект на територията на МИГ „Свиленград Ареал“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...