Регистрация на потребители на предплатена услуга

0

Защо е необходимо да предоставите данните си като потребител на предплатена карта? Регистрацията се налага поради промяна в Закона за електронните съобщения и влизане в сила на Правилата за събиране на данни на потребители на предплатени услуги. М-Тел ще предоставя данните единствено при поискване от страна на компетентните органи за нуждите на разкриване и разследване на престъпления. Вашата лична информация ще бъде полезна и за М-Тел – ще ни помогне да подобрим предплатената услуга, като предложим най-подходящите за вас допълнителни услуги, бонуси и програми за лоялни клиенти. В какви срокове трябва да предоставите вашите данни?

  • Регистрирайте се до 31.12.2009 г. във всеки магазин на М-Тел. В противен случай вашите изходящи повиквания и SMS-и (с изключение на услугите за спешни повиквания) ще бъдат спрени.
  • Ако не предоставите данните си в срок до 31.01.2010 г., ще се наложи вашата карта да бъде изцяло спряна.
  • Ако изпуснете и двата срока – имате още един шанс да запазите номера си. Регистрирайте се преди да е изтекъл срокът на валидност на вашата карта и М-Тел ще я активира отново.
  • Ако срокът на валидност на вашата карта е изтекъл, за да ползвате предплатена услуга е необходимо да закупите нова карта, без право да запазите номера си.

Какви данни се предоставят?

  • За физически лица български граждани – три имена и Eдинен граждански номер. Потребители, които започват ползването на предплатена услуга след 01.01.2010 г. трябва да предоставят и постоянен адрес.
  • За чуждестранни граждани – име, номер на паспорта (или друг документ за самоличност) и личен номер, ако има такъв. Чуждестранни лица, които не притежават личен номер представят номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност.
  • За юридически лица и еднолични търговци – наименование, седалище, адрес на управление и идентификационен код.
  • За потребители, които нямат навършени 18 години и нямат документ за самоличност се събират данните на родителите им (или попечители/настойници).

Къде можете да се регистрирате? Можете да предоставите вашите данни във всеки магазин на М-Тел. Регистрационната форма можете да изтеглите оттук, след което е необходимо лично да посетите наш магазин. Как се извършва регистрацията? Регистрационната форма трябва да бъде попълнена лично от потребителя. Ако нямате възможност да се регистрирате лично – данните могат да се предоставят и от ваш пълномощник. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено и да съдържа текст, че упълномощеният има право да предостави съответните данни от ваше име.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...