Tag: сметки

КЗП: Потребителите не са длъжни да плащат сметката за тока до...

0
Всеки потребител, който счита, че му е начислена сума за повече от изразходваната от него електрическа енергия, следва да подаде жалба към електроразпределителното дружество....

Реклама 2

СЛУЧАЙНИ НОВИНИ

Какво представлява проектът „Хабитат Сакар“ и каква е ползата от него

0
Проектът „Хабитат Сакар“ се изпълнява по договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, сключен през 2020 година между Асоциация „Наука за природата“ и Министерство на околната среда и...

Тържествено шествие за 24 май в Свиленград

0
Тържествено шествие по повод 24 май се проведе в Свиленград, след няколко години прекъсване. Деца от детските градини, училищата и спортните клубове, учители, културни...