DSC08528

Бойко Борисов на Капитан Андреево: Камионите трябва да се движат безпроблемно
Бойко Борисов на Капитан Андреево: Камионите трябва да се движат безпроблемно

СЛУЧАЙНИ НОВИНИ

Инспекцията по труда организира среща със земеделци в Свиленград

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНОДНЕВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.114 а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА СЕЛСКОСТОПАНСКА...