дървета

Кои дървета наричаме биотопни? Това са загиващи, загинали или живи дървета със специални характеристики. Обикновено това са много стари, много големи, с лишеи и мъхове, с големи цепнатини.

Реклама 2

СЛУЧАЙНИ НОВИНИ

Закопчаха граничен полицай при зрелищна операция

0
Зрелищна специализирана операция се проведе в Свиленград. Полицейски автомобили блокираха участък от околвръстното, в района на кв. Младост за няколко часа. Полицейските сили са засекли...

Костенурка и жаба под закрилата на амбициозния проект „Хабитат Сакар“

0
Проектът „Хабитат Сакар“ (Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони „Родопи – Източни“,...