Снежана Янева поема „Хуманитарни дейности”

0

Снежана Янева е новият директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общината, съобщиха от там. Тя е временно изпълняващ длъжността. До 10 февруари, когато изтече срокът на обявения от администрацията конкурс, не се явиха кандидати. Досегашният временно изпълняващ длъжността Христина Анастасова става началник-отдел „Информационно обслужване и правни дейности” към Дирекция „Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване и евроинтеграция”.

Снежана Янева е завършила Висшия педагогически институт в Шумен, специалност „Биология и химия” и Университета по национално и световно стопанство в София, специалност „Икономика и бизнес-управление на образованието”. Тя идва в администрацията от частния сектор. Преди това има 14-годишна учителска практика. В предишния общински съвет Янева беше общински съветник и председател на групата съветници на ГЕРБ, както и председател на Комисията по образование, култура, права на човека и европейска интеграция в ОбС.

Още трима млади специалисти започнаха днес работа в Общинската администрация. На свободните позиции към Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” бяха назначени Лиляна Димитрова като Младши експерт „Управление на общинска собственост” и Розалина Караиванова като Младши експерт „Обществени поръчки”. Лиляна Димитрова е завършила Икономическия университет във Варна, специалност „Икономика на недвижимата собственост”. Специализирала е по студентски образователни програми в Турция и САЩ. Владее отлично английски език. Розалина Караиванова е магистър по „Международен туризъм” от университета „Проф. Д-р Асен Златаров” в Бургас. Владее немски език.

На длъжността Старши експерт „Проекти, програми, инвестиции” към отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” бе назначен Любомир Апостолов.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...